top of page

מי אנחנו

מסלולים הוקמה על מנת לסייע במניעת מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער ורצון להגדיל את המוביליות החברתית וצמצום ההסללה אליה מנותבים ילדים הגדלים בפריפרייה החברתית והגאוגרפית בישראל.
מחקרים רבים מוכיחים שלמקום שבו ילד נולד, יש השפעה מכרעת על רמת ההשכלה, סיכויי ההשתכרות, והצלחתו בחיים.
אנחנו שואפים לשמר את התקווה של כל ילד, שיהיו אשר יהיו נסיבות הולדתו -  לשאוף לעתיד טוב יותר וסלילת מסלול חיים תוך מימוש אישי.
אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ומקימים שירותים ומענים בתחומי חינוך, רווחה, העשרה ופנאי אשר שמים את הילד במרכז, במטרה לייצר שינוי חיובי ובר קיימא בעולמם ועתידם וכדי לאפשר לילדים אלו את מימוש הפוטנציאל האישי של כל ילד.

המטרות שלנו
לאפשר לכל ילד וילדה סביבה בטוחה ותומכת בתהליך הצמיחה והתפתחות שלו ושלה
ליצור לכל ילד וילדה תהליכים
חינוכיים - טיפוליים משמעותיים
הנגשת מסגרות חינוכיות – טיפוליות במודל של מסלולים בכל רחבי ישראל
חיבור בין מענים ושירותים בקהילה כדי לייצר שינוי חיובי ובר קיימא, בחיי הילדים
לאפשר ליווי פרטני לימודי לכל ילד וילדה בפריפריה הסוציו כלכלית

 
המודל שלנו – מסלול לכל ילד
 
הסיפור שלנו- תיאוריית השינוי.jpg
תאוריית השינוי
אם נעניק ונאפשר לכל ילד בתכנית מה שהוא צריך, הוא יזכה לממש את הפוטנציאל האישי.

כל ילד הוא מיוחד ושונה ויש לו כישרונות ייחודיים וגם נסיבות חיים ייחודיות. על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה של כל ילד, 
עמותת מסלולים בונה יחד עם רשויות מקומיות, מעטפת הוליסטית של שירותים ומענים וחיזוק מוקדי חוסן סביב ילדים, בתחומי חינוך, רווחה, פנאי והעשרה.
כל זאת למניעה וצמצום מצבי סיכון והתאמה של פתרונות ומענים פרטניים וייחודיים לכל ילד בתכנית.

"ל', בת 10, שנה שנייה במרכז למידה של מסלולים בבת-ים, ל' ילדה ביישנית ומופנמת עם פער שפתי מאד גדול. יחד עם החונכת חיה עברה תהליך והתפתחה חברתית בעזרת פעילויות וערך מוסף שהחונכת נותנת. לל' היו קשיים בהבנה, החונכת השתמשה בתכנים אינטראקטיבים והתאימה לל' לפי רמה לימודית שלה. היום ל' מתמידה להגיע ובזמן, להשתפר לימודית, ומתפתחת חברתית."

bottom of page