top of page

צריך כפר שלם כדי לגדל ילד

באמצעות חיבור בין כל הגורמים בעולמו של הילד; משפחה, חינוך (פורמלי/בלתי פורמלי) וסביבה, עמותת מסלולים בונה מערכת תומכת ברת קיימא סביב ילדים בשכונות מוחלשות.

אנחנו מאמינים כי קיימות אינסוף אפשרויות להתנדב ולעזור, כל שצריך הוא הרצון לתת. 

לקחת חלק.jpg
לקחת חלק.jpg

אנו מציעים לכם ולכן מגוון אפשרויות להתנדבות.

במסגרת הפעילות ההתנדבותית, ניתנת הזדמנות למתנדבים לעסוק בתחום הקרוב ללבם בהתאם ליכולות ולניסיון שרכשו וכל זאת על מנת לשפר את איכות חייהם של ילדים בישראל.

 

כוח ההתנדבות מביא איתו ערך מוסף לתורם ולמקבל התרומה ומטביע חותם בעשייה מבורכת וייחודית למען הילדים.

bottom of page