top of page

מדיניות פרטיות

מסלולים-עמותה לקידום ילדים בישראל (ע"ר) (להלן: "העמותה") מכירה בחובתה לשמור על פרטיות המשתמשים והתורמים באתר המופעל על ידה בכתובת https://www.maslulim.org.il (להלן: "האתר"), ומפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר. העמותה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מסמך זה מתאר בקווים כללים את מדיניות הפרטיות הנהוגה בעמותה, וסוקר את האופן בו משתמשת העמותה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע הנו "מידע אישי", כלומר מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת עדכונים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. בעת השימוש באתר, הינך מאשר כי נתונים אלה הינם בבעלות העמותה והיא תהיה רשאית לעשות בהם שימוש לצרכיה, לרבות פילוח המידע לנתונים סטטיסטיים לשם ייעול השימוש וחווית המשתמש באתר. הנתונים שיאספו יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה, והעמותה תנהג בהם בהתאם לדין. 

 

מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים

יתכן שצדדים שלישיים המספקים תכן צד שלישי יאספו נתונים, מידע ו/או מידע אישי אודותיך. העמותה אינה אחראית לאותם צדדים שלישיים, לתוכן הצד שלישי ולשימוש שתעשה בו. העמותה אינה אחראית לשימוש שיעשו אותם צדדים שלישיים במידע האישי שתבחר למסור להם או שיאספו. מידע שייאסף על ידי אותם צדדים שלישיים כפוף למדיניות פרטיות ו/או מסמכים דומים אחרים שלהם ואנו ממליצים שתתקרא אותם בעיון קודם לשימוש בתוכן צד שלישי כלשהו ו/או למסירת המידע אודותיך.

כך למשל, האתר כולל קישור המאפשר לתרום כסף לעמותה. לחיצה על הקישור מובילה לאתר חיצוני, אשר לא מופעל על ידי העמותה וכפוף למדיניות הפרטיות של אותו אתר ולא למדיניות זו. העמותה אינה אוספת או שומרת פרטי כרטיסי אשראי.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר, לשפר ולהעשיר את התכנים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, להגיש תכנים של העמותה, לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ו/או שירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, וכן ליצירת קשר איתך כשהעמותה סבורה שקיים צורך בכך.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

העמותה מעוניינת לשלוח בדיוור ישיר (באמצעות דוא"ל) מידע בדבר פעילותה למשתמשים אשר מילאו את פרטיהם באתר. מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך. בכל הודעת דיוור תינתן אפשרות להסרה מרשימת התפוצה, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לחילופין תוכל לפנות לעמותה באופן ישיר (בדוא"ל) לצורך הסרתך מרשימת התפוצה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים אך עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים אלא במקרים המפורטים להלן: ​

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה שתחייב חשיפת פרטיך.

  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה ו/או מי מטעמה.

  • אם העמותה תעביר את פעילות האתר לגוף אחר וכן במקרה שתתמזג עם עמותה או חברה לתועלת הציבור, ובלבד שאלו יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  • על פי בקשתך המפורשת.

מדיניות עוגיות (Cookies)

אתר העמותה עשוי להשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע 

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

 

בכל שאלה הקשורה למדיניות הפרטיות ניתן לפנות לעמותה בדוא"ל  office@maslulim.org.il.

 

תאריך עדכון:  1 באפריל 2024

bottom of page