top of page

המסלול שלנו

בואו לפגוש את צוות מסלולים, המתנדבים הנפלאים.
בואו להכיר לעומק את חברי ההנהלה והועד.
ובעיקר בואו לראות ולקרוא, איך אנחנו יוצרים הזדמנות שווה עבור ילדים ובני נוער בישראל.

המאמר האחרון

אנחנו מאמינים שכל ילד הוא מיוחד, לכל ילד אתגרים וכישורים מיוחדים. לכל ילד סיפור אישי משלו.
אנחנו מאמינים שאם נעניק ונאפשר לכל ילד בתוכנית מה שהוא צריך, הוא יזכה לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בו. 

עמותת מסלולים פועלת להגדיל את המוביליות החברתית של ילדים ובני נוער בפריפריה, לצמצם את מספר הילדים ובני נוער במצבי סיכון בפרירפיה החברתית והגאוגרפית.

מסלול לכל ילד

children_playing.jpg

מאי 2024

כל המאמרים

ינואר 2021

portrait-smiling-active-little-boy-showing-thumbs-up_171337-16915.jpg

מאי 2022

עזרה בשיעורי בית.jpg

מאי 2024

children_playing.jpg
bottom of page