top of page

הצהרת נגישות

בהתאם לתקנות הנגישות של משרד המשפטים, אין החברה מחוייבת להנגיש לא את מבניה, לא את המסמכים שלה ולא את האתר שלה. יחד אם זאת, אנחנו מאמינים כי חוק הנגישות הינו חוק מבורך ואין הבדל בין אף אדם על כל מגבלה שהיא.

רמת הנגישות אשר מושתתת באתר הינה רמת AA.

הסדרי הנגישות של הארגון:

כחלק מהסדרי הנגישות אשר ביצע הארגון, משרדי הארגון ממוקמים בתוך מבנה עם מעלית, כאשר כל הפעילויות מתקיימות בבתי ספר, גני עירייה ומבנים ציבוריים. כולם מותאמים ומונגשים כחוק.

התאמות הנגישות אשר בוצעו באתר:

  1. התקנת סרגל נגישות

  2. הוספת טקסט אלטרנטיבי לכלל התמונות

  3. התאמת כל התוכן החי באתר לדרישות הבסיסיות של תוכנות קורא המסך

  4. בדיקת נגישות עבור כל דף בעזרת תוסף לדפדפן כרום  – WAVE Evaluation Tool

  5. בדיקת נגישות עבור הדפדפנים – כרום, מיקוסופט אדג', פיירפוקס, ספארי.

  6. העברת כל הסרטונים לאתר יו-טיוב והטמעתם באתר כך שניתן יהיה להשתמש באפשרות הכתוביות של האתר במידת הצורך.

רכז הנגישות של העמותה:

רכזת הנגישות היא טל. ניתן לצור איתה קשר במידת הצורך במייל office@maslulim.org.il  או דרך כל אחת מאופציות יצירת הקשר באתר

ניתן לפנות אליה במידה וישנו צורך בתיקון נגישות או בבקשה ליצירת הנגשה פרטנית או כללית אשר אינה קיימת.

תאריך פרסום ההצהרה וביצוע בקרת נגישות בחברה: 1 באפריל 2024.

bottom of page