top of page

עמותת מסלולים מזמינה אתכם לסייע לנו להמשיך בעשייה למען קידום ילדים בישראל 

אנו מודים לכל התורמים והתורמות התומכים בפעילותנו,
ביחד אנו יוצרים רשת תמיכה ומסייעים לעיצוב חייהם של ילדים רבים בישראל.

לקחת חלק.jpg
עמוד תרומה.jpg

לתרומה בכרטיס אשראי או ביט​

לחצו על הכפתור ותעברו לעמוד תשלום מאובטח

לתרומה בהמחאה

לפקודת: ”מסלולים-עמותה לקידום ילדים בישראל” 580684660 ע.ר
לכתובת: רחוב מדינת היהודים 85,

הרצליה פיתוח 4676670

לתרומה בהעברה בנקאית:
בנק לאומי מס’ 10
סניף מס’ 688 מרכז בנקאות פרטית השרון,
מספר ח-ן: 1695185
”מסלולים-עמותה לקידום ילדים בישראל” 580684660 ע.ר

bottom of page