top of page

מסלול לכל ילד

מאי 2024

אנחנו מאמינים שכל ילד הוא מיוחד, לכל ילד אתגרים וכישורים מיוחדים. לכל ילד סיפור אישי משלו.
אנחנו מאמינים שאם נעניק ונאפשר לכל ילד בתוכנית מה שהוא צריך, הוא יזכה לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בו. 

עמותת מסלולים פועלת להגדיל את המוביליות החברתית של ילדים ובני נוער בפריפריה, לצמצם את מספר הילדים ובני נוער במצבי סיכון בפרירפיה החברתית והגאוגרפית.

Section Title

List Title

List Title

List Title

List Title

List Title

List Title

List Title

רוצים להצטרף לצוות המתנדבים?

bottom of page